thumbnail - Vĩnh biệt nhà báo Đặng Quang Tình - "vua giải nhất" của Đài Tiếng nói Việt Nam
Viễn Đông
Hà Nội

Vĩnh biệt nhà báo Đặng Quang Tình - "vua giải nhất" của Đài Tiếng nói Việt Nam

Ở Đài phát thanh Tây Bắc, từ cán bộ, phóng viên biên tập, đến Thủ trưởng đài, đều gọi anh Đặng Quang Tình với cái tên thật khâm phục, ngưỡng mộ, trìu mến: Vua giải nhất!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác