thumbnail - vivo công bố sách trắng 6G phiên bản thứ ba về Dịch vụ, Năng lực và Công nghệ hỗ trợ 6G
Lan đột biến
Hà Nội

vivo công bố sách trắng 6G phiên bản thứ ba về Dịch vụ, Năng lực và Công nghệ hỗ trợ 6G

(Techz.vn) Viện Nghiên Cứu Công Nghệ Truyền Thông vivo vừa công bố phiên bản sách trắng thứ ba của công nghệ 6G - “Xây dựng một thế giới kết nối tự do giữa vật lý và kỹ thuật số tích hợp: Dịch vụ, Năng lực và Công nghệ hỗ trợ 6G”. Báo cáo khám phá cơ chế vận hành và sự hỗ trợ đa công nghệ của 6G được các chuyên gia tại vivo tin rằng sẽ góp phần định hình cuộc sống con người từ năm 2030.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác