thumbnail - VN-Index về gần 1.220 điểm, khối ngoại giải ngân mạnh vào VN Diamond
Liên Hương
Hà Nội

VN-Index về gần 1.220 điểm, khối ngoại giải ngân mạnh vào VN Diamond

Dòng tiền nội vẫn chủ yếu đang bán ra và mới chỉ có lực mua vào của khối ngoại tại FUEVFVND.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác