thumbnail - VNDIRECT: Tăng trưởng GDP cả năm có thể lên 7,7%, khả năng nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng không cao
Viễn Đông
Hà Nội

VNDIRECT: Tăng trưởng GDP cả năm có thể lên 7,7%, khả năng nới thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng không cao

VNDIRECT vừa công bố báo cáo chiến lược với những dự báo mới nhất về vĩ mô Việt Nam, trong đó nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 lên 7,7% từ mức 7,1% trước đó, chủ yếu để phản ánh dự báo cao hơn cho quý 3.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác