thumbnail - Vợ chồng tạo áp lực cho nhau vì khác tính cách
Tuấn Anh
Hà Nội

Vợ chồng tạo áp lực cho nhau vì khác tính cách

Bảy năm hôn nhân, hai năm là tình nhân, chúng tôi cùng gia cảnh, cùng học vấn, lệch nhau sáu tuổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác