thumbnail - Vợ chồng tôi tháng nào hết sạch lương tháng đó
Thu Trang
Hà Nội

Vợ chồng tôi tháng nào hết sạch lương tháng đó

Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học rồi ở lại Sài Gòn làm việc với tổng lương 19 triệu đồng mỗi tháng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác