thumbnail - Vợ đang bầu nên sai chồng đi vứt túi rác, nhìn thấy một thứ rơi ra, tôi ly hôn luôn
Thu Trang
Hà Nội

Vợ đang bầu nên sai chồng đi vứt túi rác, nhìn thấy một thứ rơi ra, tôi ly hôn luôn

Vợ chỉ túi rác đầy ắp, bảo tôi mang xuống sân chung cư để vào khu tập kết rác. Từ lúc vợ mang thai, cô ấy lúc nào cũng sai vặt tôi như thế đó, dù là những việc nhỏ nhặt nhẹ nhàng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác