thumbnail - “Vỡ trận”, VN-Index thủng 1.200 điểm
Lê Vũ Phong
Hà Nội

“Vỡ trận”, VN-Index thủng 1.200 điểm

Việc đếm số cổ phiếu giảm sàn bắt đầu trở nên vô nghĩ. Điều khiến nhà đầu tư đau lòng là cổ phiếu giảm tất cả, không kể doanh nghiệp lời lãi, triển vọng kinh doanh ngất trời, đại hội cổ đông chia cổ tức khủng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác