thumbnail - 'Voi chiến' khổng lồ của Mỹ: Nặng 2.866 tấn, bay với tốc độ cực đại 10.952 mét/giây!
Diệu Thúy
Hà Nội

'Voi chiến' khổng lồ của Mỹ: Nặng 2.866 tấn, bay với tốc độ cực đại 10.952 mét/giây!

Đây hẳn là 'quái vật' thực thụ của NASA!
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác