thumbnail - Vốn cho sản xuất của doanh nghiệp tăng hơn 73%
Quốc Cường
Hà Nội

Vốn cho sản xuất của doanh nghiệp tăng hơn 73%

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp đạt 48,7 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng thời điểm năm 2019 và tăng 73,5% so với năm 2016…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác