thumbnail - Vốn nội “phản công”, cổ phiếu đảo chiều cả loạt
Quốc Cường
Hà Nội

Vốn nội “phản công”, cổ phiếu đảo chiều cả loạt

Bất ngờ là thanh khoản chiều nay không tăng, thậm chí yếu hơn buổi sáng, nhưng cổ phiếu lại đảo chiều tăng cả loạt. Độ rộng thay đổi là tín hiệu tích cực, trước khi một số cổ phiếu vốn hóa lớn đẩy bật VN-Index qua tham chiếu...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác