thumbnail - Vốn qua ETF vào ròng hơn 426 tỷ đồng vì chứng khoán Việt hấp dẫn?
Tuấn Anh
Hà Nội

Vốn qua ETF vào ròng hơn 426 tỷ đồng vì chứng khoán Việt hấp dẫn?

Các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam ghi nhận mức vào ròng hơn 426 tỷ đồng. Trong đó, dòng vốn từ các quỹ ETF trong nước vào ròng 322,7 tỷ đồng, từ nước ngoài vào 103,6 tỷ đồng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác