thumbnail - Vốn vay ưu đãi, động lực cho người nghèo vượt khó
Lan đột biến
Hà Nội

Vốn vay ưu đãi, động lực cho người nghèo vượt khó

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định 78 của Chính phủ, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến tận các tổ bản, vùng sâu, vùng xa, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác