thumbnail - Vòng cổ theo dõi tình trạng sức khỏe thông qua mồ hôi
Duy Tân
Hà Nội

Vòng cổ theo dõi tình trạng sức khỏe thông qua mồ hôi

SKĐS - Một nhóm các nhà nghiên cứu Mỹ đã chế tạo ra một loại
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác