thumbnail - Vụ Johnny Depp và Amber Heard: Ai thắng người đó có tất cả
Thức SG
Hà Nội

Vụ Johnny Depp và Amber Heard: Ai thắng người đó có tất cả

Chuyên gia cho rằng kết quả phiên tòa có tác động lớn đến Johnny Depp và Amber Heard, đặc biệt là sự nghiệp của họ tại Hollywood trong tương lai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác