thumbnail - Vụ nhiều doanh nghiệp kiện Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng: Thanh tra Sở ra văn bản cưỡng chế
Lan đột biến
Hà Nội

Vụ nhiều doanh nghiệp kiện Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng: Thanh tra Sở ra văn bản cưỡng chế

Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ đã có văn bản chuyển đơn của một số doanh nghiệp du lịch ở khu vực Vườn quốc gia Cát Bà đến Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác