thumbnail - Vùng đất chứa 1.776 ngọn đồi 'chocolate'
Trường Sơn
Hà Nội

Vùng đất chứa 1.776 ngọn đồi 'chocolate'

Chocolate Hills là một kỳ quan địa chất hàng triệu năm tuổi, từng được đề xuất đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác