thumbnail - Vùng Đông Nam Bộ quyết vươn lên trở thành đầu tầu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước
Lan đột biến
Hà Nội

Vùng Đông Nam Bộ quyết vươn lên trở thành đầu tầu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước

Như CAND online đã đưa tin, sáng 23/10 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Tít bài do Tòa soạn đặt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác