thumbnail - Vương quốc Phù Nam: Suy tàn và dấu tích còn lại
Viễn Đông
Hà Nội

Vương quốc Phù Nam: Suy tàn và dấu tích còn lại

Để thích ứng với biển tiến, cư dân Phù Nam đã phải dần rút lên khu vực đất cao từ Tây Nam bộ lên khu vực Đông Nam bộ, nam Tây nguyên thuộc địa phận các tỉnh ngày nay: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, phía nam Lâm Đồng...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác