thumbnail - Wall Street Journal: Nhà đầu tư đang chứng kiến thời kỳ cổ phiếu đánh mất 'ngôi vương'
Minh DucTRan
Hà Nội

Wall Street Journal: Nhà đầu tư đang chứng kiến thời kỳ cổ phiếu đánh mất 'ngôi vương'

Câu thần chú "không có sự thay thế nào cho cổ phiếu" dường như không còn phát huy tác dụng khi thị trường liên tục giảm sâu, lạm phát và lãi suất tăng với tốc độ nhanh chóng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác