thumbnail - Web theo dõi hàng không sập vì chuyến bay của bà Pelosi
Lan đột biến
Hà Nội

Web theo dõi hàng không sập vì chuyến bay của bà Pelosi

Hàng trăm nghìn người theo dõi hành trình của chuyến bay mã hiệu SPAR19, khiến website Flightradar24 quá tải.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác