thumbnail - WHO: 15 triệu người tử vong trên toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19
Liên Hương
Hà Nội

WHO: 15 triệu người tử vong trên toàn cầu liên quan đến đại dịch COVID-19

Số người tử vong liên quan đến đại dịch COVID-19 trên thực tế là khoảng gần 15 triệu người, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác