thumbnail - Windows 11 “bắt thóp” hacker “đoán mò mật khẩu”
Lan đột biến
Hà Nội

Windows 11 “bắt thóp” hacker “đoán mò mật khẩu”

Kể từ phiên bản Windows 11 sẽ có tính năng “tự động ngăn chặn xâm nhập máy tính trái phép”, bao gồm cả quản trị viên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác