thumbnail - World Bank: Gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa ở Trung Quốc sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam
Liên Hương
Hà Nội

World Bank: Gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa ở Trung Quốc sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam

Tác động của xung đột tại Ukraine đến nguồn cung, giá hàng hóa thế giới sẽ làm suy yếu tăng trưởng toàn cầu, từ đó có thể tác động đến hàng hóa xuất khẩu của VN
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác