thumbnail - Xác định trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang vụ mua sắm vật tư chống dịch
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Xác định trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang vụ mua sắm vật tư chống dịch

Ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và lĩnh vực trực tiếp phụ trách đối với các sai sót, hạn chế đã được thanh tra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác