thumbnail - Xăng dầu đột ngột giảm mạnh 2 phiên liên tiếp, cước vận tải có giảm theo?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Xăng dầu đột ngột giảm mạnh 2 phiên liên tiếp, cước vận tải có giảm theo?

Sau 2 phiên liên tiếp giảm giá xăng, dầu, giá cước vận tải cũng có xu hướng giảm nhưng không nhiều, phụ thuộc từng loại hình vận tải.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác