thumbnail - Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ
Diệu Thúy
Hà Nội

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị sớm tích hợp, liên thông, đồng bộ dữ liệu để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phục vụ giám định ADN hài cốt. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác