thumbnail - Xây dựng Hòa Bình bị nợ gần 13.000 tỷ
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Xây dựng Hòa Bình bị nợ gần 13.000 tỷ

Chiến sự Ukraine: Doanh thu công ty vẫn tăng trưởng nhưng chi phí cao đẩy biên lợi nhuận xuống thấp, dòng tiền cũng chuyển sang trạng thái âm do các khoản phải thu tăng mạnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác