thumbnail - Xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi
Quân Mạnh
Hà Nội

Xây dựng khu kinh tế, người dân phải được hưởng lợi

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Thái Bình phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ Khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác