thumbnail - Xây dựng Luật Nhà giáo: Tiền lương, phụ cấp đặc thù của GV sẽ được luật hóa
Lan đột biến
Hà Nội

Xây dựng Luật Nhà giáo: Tiền lương, phụ cấp đặc thù của GV sẽ được luật hóa

GDVN- Các nhà giáo mong các vấn đề trong chính sách đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng nhà giáo được luật hóa rõ ràng làm động lực để thu hút người giỏi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác