thumbnail - Xây dựng Nghị quyết về đấu giá biển số xe
Tuấn Anh
Hà Nội

Xây dựng Nghị quyết về đấu giá biển số xe

Chính phủ thông qua đề nghị của Bộ Công an, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác