thumbnail - Xe cấp cứu hú còi trong vô vọng trên làn dừng khẩn cấp cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Quân Mạnh
Hà Nội

Xe cấp cứu hú còi trong vô vọng trên làn dừng khẩn cấp cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Xe cấp cứu hú còi trong vô vọng trên làn dừng khẩn cấp đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương bởi nhiều xe ô tô chen vào làn đường này, không nhường đường khi xảy ra ùn ứ phương tiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác