thumbnail - Xem xét xử lý kỷ luật phó trưởng công an phường đánh phụ nữ
Cường bếu
Hà Nội

Xem xét xử lý kỷ luật phó trưởng công an phường đánh phụ nữ

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng yêu cầu lãnh đạo Công an thành phố Cao Bằng xác minh làm rõ thêm một số nội dung, đồng thời thực hiện quy trình kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng để trình Ban Thường vụ quyết định trước ngày 10/5
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác