thumbnail - Xếp hạng quy mô GDP Việt Nam năm 2022 trong khối ASEAN theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế
Diệu Thúy
Hà Nội

Xếp hạng quy mô GDP Việt Nam năm 2022 trong khối ASEAN theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế

Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2022, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các nước trong khối ASEAN năm 2022. Vậy theo các dự báo mới nhất, ...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác