thumbnail - Xét tuyển học bạ: Chuyên gia lo giáo viên chấm điểm kiểu "tăng trọng", "vỗ béo"
Duy Tân
Hà Nội

Xét tuyển học bạ: Chuyên gia lo giáo viên chấm điểm kiểu "tăng trọng", "vỗ béo"

GDVN- "Nếu năng lực thực sự của học sinh không tương xứng với điểm số và điều này là phổ biến thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giáo dục", Thạc sĩ Trần Nam nói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác