thumbnail - Xét xử đường dây mua bán thận xuyên quốc gia
Thu Trang
Hà Nội

Xét xử đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Tôn Nữ Thị Huyền trực tiếp tổ chức, chỉ đạo 7 đồng bọn đưa 37 người bán thận sang Campuchia cắt ghép thận với giá từ 15.000 – 17.000 USD/quả thận. Tuy nhiên trong quá trình chờ xét xử, Huyền đã chết vì bệnh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác