thumbnail - Xin ý kiến Bộ Chính trị về những chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô Hà Nội
Tuấn Anh
Hà Nội

Xin ý kiến Bộ Chính trị về những chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô Hà Nội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua; báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về những nội dung chính sách đặc thù, có tính đột phá, vượt trội hơn cho Thủ đô Hà Nội so với quy định hiện hành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác