thumbnail - Xóa 33 dòng chữ bị viết lên vách đá đèo Mã Pì Lèng
Thức SG
Hà Nội

Xóa 33 dòng chữ bị viết lên vách đá đèo Mã Pì Lèng

UBND huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã nhanh chóng xử lý dòng chữ bằng sơn trắng trên vách đá, trả lại cảnh quan cho vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác