thumbnail - Xót xa bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỷ bỏ hoang, bèo mọc ken kín
Lan đột biến
Hà Nội

Xót xa bến neo đậu tàu thuyền hơn 100 tỷ bỏ hoang, bèo mọc ken kín

Công trình bến neo đậu tàu thuyền ở huyện Thái Thụy, Thái Bình có mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng hoàn thành năm 2017, nhưng bị bỏ hoang.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác