thumbnail - Xử lý ra sao nếu kỹ sư không thể bồi thường vụ xe Ferrari bị tai nạn
Viễn Đông
Hà Nội

Xử lý ra sao nếu kỹ sư không thể bồi thường vụ xe Ferrari bị tai nạn

Luật sư nhìn nhận biện pháp trừ vào thu nhập của người phải thi hành án có thể được áp dụng nếu kỹ sư không đủ tiền bồi thường thiệt hại cho chiếc Ferrari 488.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác