thumbnail - Xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực biện pháp phòng chống sốt xuất huyết
Duy Tân
Hà Nội

Xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực biện pháp phòng chống sốt xuất huyết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh thành phố thành lập các tổ phòng chống dịch sốt xuất huyết cộng đồng; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác