thumbnail - Xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc: Cạm bẫy và những hệ lụy
Viễn Đông
Hà Nội

Xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc: Cạm bẫy và những hệ lụy

Lợi dụng tình trạng người lao động đang cần tìm kiếm việc làm, kể cả lao động ở các vùng nông thôn hay ở thành phố, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang tuyển dụng trên mạng xã hội như: Việc làm Campuchia; Hội người Việt ở Campuchia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác