thumbnail - Xuất hiện 2 dạng ma túy mới núp bóng thực phẩm chức năng và đồ uống
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Xuất hiện 2 dạng ma túy mới núp bóng thực phẩm chức năng và đồ uống

Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an cảnh báo dạng ma túy mới núp bóng thực phẩm chức năng và đồ uống, tác hại của ma túy và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác