thumbnail - Xuất hiện biến thể nguy hiểm nhất của Covid-19
Charles Đệ tam
Hà Nội

Xuất hiện biến thể nguy hiểm nhất của Covid-19

Một biến thể phụ mới của Omicron, được gọi là XBB, đang làm bùng lên làn sóng Covid-19 mới Singapore.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác