thumbnail - Xuất hiện dòng tiền bắt đáy chứng khoán
Minh DucTRan
Hà Nội

Xuất hiện dòng tiền bắt đáy chứng khoán

Sau khi mở cửa và bị bán tháo mạnh, thị trường chứng khoán xuất hiện dòng tiền bắt đáy. VN-Index dần phục hồi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác