thumbnail - Xuất khẩu gạo vào Asean: Cửa rộng nhưng vẫn vướng
Thu Trang
Hà Nội

Xuất khẩu gạo vào Asean: Cửa rộng nhưng vẫn vướng

Khu vực Asean được đánh giá là thị trường còn rất nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cần có chiến lược thâm nhập bài bản, linh hoạt với từng thị trường, xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh cho gạo Việt Nam...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác