thumbnail - Xuất khẩu “giảm tốc”, cán cân thương mại thâm hụt hơn 2 tỷ USD
Quốc Cường
Hà Nội

Xuất khẩu “giảm tốc”, cán cân thương mại thâm hụt hơn 2 tỷ USD

Trong kỳ 1 tháng 7/2022 so với kỳ 2 tháng 6/2022, xuất khẩu hàng hóa đạt 14,29 tỷ USD, giảm 19,5%; trong khi nhập khẩu đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,5%. Với kết quả này, cán cân thương mại thâm hụt 2,01 tỷ USD…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác