thumbnail - Xuất khẩu tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các FTA
Thu Trang
Hà Nội

Xuất khẩu tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ các FTA

Tổng kim ngạch xuất khẩu tận dụng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định thương mại tự do (FTA) năm 2021 đạt 69,08 tỷ USD, chiếm 32,66% tổng kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường có FTA...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác