thumbnail - Xuất lộ cấu trúc đường Hoàng gia trong di sản Thành nhà Hồ
Trường Sơn
Hà Nội

Xuất lộ cấu trúc đường Hoàng gia trong di sản Thành nhà Hồ

Các nhà khảo cổ học đã khai quật, làm rõ con đường Hoàng gia - đường Hoàng đế đi trong Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) có kết cấu qua 3 thời kỳ, từ thời nhà Hồ cho đến hiện tại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác