thumbnail - Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 2 lần so với cùng kỳ
Trường Sơn
Hà Nội

Xuất siêu nông, lâm, thủy sản tăng gần 2 lần so với cùng kỳ

Trong 7 tháng ngành nông nghiệp đã có 4 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác